Det finns ett stort utbud av aktiviteter både på och kring Storsjön. Varmt välkommen att upptäcka Storsjöns samlade erbjudande. 

Natur och utomhusaktiviteter

I Sverige ska vi vara tacksamma för den generösa allemansrätten som tillgängliggör vår natur på ett världsunikt sätt. Det vilar också ett stort ansvar på oss naturbesökare värna om vår natur och inte lämna mer än fotspår efter oss. Grunden i allemansrätten är inte störa och inte förstöra. Här följer några punkter att tänka på när du är ute i skog & mark.

Tälta i naturen

Enligt allemansrätten är helt ok att tälta på privat mark någon natt. Viktigt att välj tältplats med omsorg både för er själva, naturen och markägaren. Slå upp tältet en bra bit från närmaste bostadshus, bortom privata tomtgräns, åkermark eller andra planteringar. Ska du campa på platsen i flera dagar behöver du markägarens tillstånd, detsamma gäller om ni är mer än 2-3 tält som ska tälta på samma plats. Givetvis lämnar ni platsen i det skick ni fann den.

På Storsjön

Allemansrätten gäller både på land och på vatten och gäller alltså även på Storsjön. Storsjön är en av fem sjöar i Sveriges där du får fiska med spö utan fiskekort. Om du är ute med båt får du gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja.

Cykling i naturen

Du får cykla i naturen och på enskilda vägar, men inte över tomt, plantering eller mark som kan skadas. Visa också respekt för andra som vistas på stigar och i naturen. Exempelvis vandrare och inte minst djur som lätt kan blir skrämda av snabba cyklar som dyker upp nästan ljudlöst. Var särskilt försiktig över krön och dolda kurvor.

Bär och svamp

Du får plocka blommor, bär och svamp i naturen, så länge det du plockar inte är fridlyst. Det kräver inte tillstånd från markägaren så länge du plockar för eget bruk.

Ut och njut men kom ihåg att värna om djur och natur! ❤